Her er du:

Legat

Præsteforeningens hovedbestyrelse administrerer Præsteenkefonden.

Præsteenkefonden
Fondens formål er "at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den evangelisk-lutherske folkekirke i Danmark."

Uddelingen kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden - eller præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller.

Ved boligudgifter forstås modtagerens udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels- eller ejerbolig.

Legatportionerne uddeles to gange årligt, og kan udgøre op til 10.000 kroner. Legatet opslås på Præsteforeningens hjemmeside og i Præsteforeningens Blad. 

Bestyrelsen består af Karen Lundblad, Sandra Kastfelt, Anna Grethe Christensen og Hans Christian Andersen.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til Præsteforeningen, Linnésgade 25, 4 sal, 1361 København K.