Her er du:

 

Kommer bladet til tiden?

PostNord tilbyder ifølge egne vilkår at omdele det nummer af Præsteforeningens Blad, der udkommer fredag fra tirsdagen inden til mandagen efter. Det er den bedste aftale, vi kan få. Men overholdes den?

Vi beder om at man mailer os det, hver gang det kikser. Ellers kender vi ikke omfanget af fejl og kan ikke klage konkret, så PostNord kan udbedre konkret.

Mail til bladets trykkeri på tine@strandbygaard.dk

På forhånd tak. Red.

Skal du have eftersendt et blad, skal du stadig henvende dig til sekretariatet.

Vi erindrer om, at adresseændring skal ske direkte til sekretariatet.