TEOLOGISK STAT - Kirkelig Håndbog '09Adgang til netudgaven af Teologisk Stat – klik her! 

Vejledning i brugen af Teologisk Stat på nettet –
klik her!

Bestilling

Pris 1.595 kroner *

Prisen er gældende ved forud- betaling. Forsendelse og netadgang til hele værket er inkluderet i prisen.

Fra 1. januar 2013 opdateres sognedelen ikke længere.

Køb af bog og netadgang giver licens til én bruger.

Du bestiller ved at fremsende check til:

Præsteforeningen

Linnésgade 25, 4
1361 København K


– eller ved indbetaling på giro, hvor det skal angives, at det er girotype 01, der betales. Gironummeret er: 6 49 63 50

* Udgifterne til anskaffelse af eksemplar til tjenstligt brug kan afholdes af kirke- eller præstegårdskassen. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Præsteforeningen på:
ddp@praesteforening.dk 

– eller telefon 35 26 05 55.