Her er du: » Teologisk Stat 2009

TEOLOGISK STAT - Kirkelig Håndbog '09Pris 1.595 kroner *

Prisen er gældende ved forudbetaling. Forsendelse og netadgang til hele værket er inkluderet i prisen.

Fra 1. januar 2013 opdateres sognedelen ikke længere.

Køb af bog og netadgang giver licens til én bruger.

Opslagsværket er i bogform som hidtil, men som noget nyt er der adgang til bogens oplysninger via hjemmesiden for de, der køber bogen.
 
Teologisk Stat rummer en fortegnelse over folkekirkens præsteembeder, opført stifts- og kirkevis. Desuden rummer den biografier over alle nulevende folkekirkepræster og teologiske kandidater.  

 

Bestilling

Du bestiller ved at fremsende check til:

Præsteforeningen

Linnésgade 25, 4
1361 København K


- eller ved indbetaling på giro, hvor det skal angives, at det er girotype 01, der betales. Gironummeret er: 6496350
* Udgifterne til anskaffelse af eksemplar til tjenstligt brug kan afholdes af kirke- eller præstegårdskassen. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Præsteforeningen på:
ddp@praesteforening.dk 

- eller telefon 35 26 05 55.