Her er du:

Opgørelse over rejseudgifter/udlæg for medlemsmøder

til Den danske Præsteforening, Linnésgade 25, 4. - 1361 Kbh. K - CVR 26601010

BILAG FRA ALLE UDLÆG SCANNES OG VEDHÆFTES BLANKETTEN
(systemet kan kun vedhæfte et bilag pr. rejseudgift, så saml venligst bilagene i ét dokument -
Word eller PDF). Evt. kan kvitteringer vedhæftes som flere filer på en efterfølgende mail, som sendes til: bogholderi@praesteforening.dk

Udbetaling kan ikke finde sted kontant eller ved check.

Medlemsmøde 
Mødets adresse / Postnr. / By 
Dato 
Fulde navn 
Fødselsdato (eks.: 210781) 
Egen adresse / Postnr. / By 
E-mail 
Tog / Færge / Taxa / Bus 
Broafgift / Parkering 
Er anden rute kørt end: bopæl - møde - bopæl, angives ruten her med fuld adresse 
Antal kørte km i egen bil á kr. 1,94 
I alt kilometerpenge 
Rejseudgifter/udlæg i alt 
Bank 
Reg. nr. / Konto nr. 
Vedhæft bilag