Her er du: » Løn & ansættelse

 

Løn og ansættelse

Her finder du fakta om løn- og ansættelsesvilkår. En række spørgsmål kræver skøn og fortolkning, og da er det en god ide, at kontakte din tillidsrepræsentant eller sekretariatet på mail: ddp@praesteforening.dk 


 

Før du bliver ansat

Guide udarbejdet af Præsteforeningen i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd

Afsked - fratræden

Sådan er dine muligheder og rettigheder ved afsked eller frivillig fratræden

Arbejdsmiljø

Præsteforeningen har fokus på trivsel og et velfungerende arbejdsmiljø.

 

Arbejdsskader

Kommer du til skade i tjenesten, skal skaden anmeldes. Se hvordan her.

Barsel

Om barsel, adoption og omsorgsdage, herunder den "nye" 6+6+6 model.

Bolig

Værd at vide om regler, pligter og rettigheder ved tjenestebolig.

 

Børne- og familieliv

Her er du info om omsorgsdage, barnets 1.og 2. sygedag samt regler ved hospitalsindlæggelse.

Copyright - ophavsret

Med internettets udbredelse er der kommet større fokus på dine ophavsrettigheder.

Efterløn

For at kunne modtage efterløn skal du være medlem af en a-kasse. Læs mere her.

Ferie og fridage

Ferie, særlige feriedage, sygdom under ferie og ferie ifm. pension.

Fridage, fri-weekender og søgnedage.

Flyttegodtgørelse

Om flyttegodtgørelse ved hhv. ansøgt og uansøgt flytning samt ifm. pension.

Gruppeliv

Præsteforeningens gruppeliv dækker medlemmer i job. Info om statens gruppeliv

Jubilæum

Ansatte i staten modtager jubilæumsgratialer ved 25, 40 og 50 års ansættelse.

Kompetenceudvikling

Få overblik over nogle af de vigtigste bidrag til overvejelser vedrørende kompetenceudvikling

Konfirmandundervisning

Fokekirkens Uddannelses- og Videnscenters (FUV) undersøgelse
af skolereformen og konfirmationsforberedelsen.

Kontorforhold 

Om adgang til telefonm og beskatning af fri telefon.


 

Kørselsgodtgørelse

Den enkelte præst kan vælge imellem fast godtgørelse eller kilometergodtgørelse.
 

Ledelse & Samvirke

Præsten som daglig leder.

Ledige

Vejledning af ledige.


 

Løn

Lønrammer, nyt og gammelt lønsystem, tillæg mm.

Orlov

Overblik: Præsteforeningens studieorlov, orlov til uddannelse, forældreorlov.

Overenskomstansat

Overenskomstansat, kvoteansat, vikar? Find råd og vejledning her:

Pension - tjenestemandsansat

Information om pension, pensionsberegning, ægtefællepension mm.

Personalepolitik

Personalepolitik for præster i folkekirken udgivet at Ministeriet for Ligestilling og Kirke i maj 2012.

Regulativ

Her finder du Præsteforeningens vejledning
 

Rygning

15. august 2007 trådte loven om røgfri miljøer i kraft. Præsten må fortsat ryge i enekontor

Rådighedsordning

Rådighedstillægget har afløst honorarer, der tidligere blev udbetalt for enkelte tjenester.

Senior

Her kan du blandt andet orientere dig om seniorordninger i staten, Samrådets Boligsselskab mv.

Skat

Selvangivelse, ligningsmæssige fradrag samt fradrag af kapitalindkomst

Stress

Læs om stress og forebyggelse her.

 

Studieorlov

Se opslag for ansøgning om studieorlov for præster og for provster her.

Sygefravær

Præster har pligt til at anmelde sygefravær til provsten.
 

Tjenestedragt

Om vedligehold, forsikring og brugstermin.

God adfærd i det offentlige

Her kan du læse Moderniseringsstyrelsens vejledning om god adfærd i det offentlige