Her er du: » Medlemsfordele

 

Velkommen til fordelene

Som medlem af Præsteforeningen har du adgang til rådgivning om dine løn- og ansættelsesforhold og til en række rabatordninger.


Rådgivning og service

• Dine arbejdsforhold er vores
   speciale

• Tillidsrepræsentanter

 

Teologisk faglige fordele

• Præsteforeningens Blad
• Rabat på bøger
• Præsteforeningens kalender
• Teologisk bogklub

Kontante medlemsfordele

• Lån og spar
• Tryg Gruppeforsikring
• Forbrugsforeningen
• LetsGo delebiler
• Præsteforeningens Gruppeliv

Ferie & sommerhus

• Forbrugsforeningen
 

Legater

• Præsteenkefonden
 

Særligt for studerende

• Lån og spar
• Forbrugsforeningen

 


 

Rådgivning fra Health Care

Hvis du har en pensionsordning hos Nordea Liv & Pension, har du mulighed for at få rådgivning gennem Health Care ordningen.

Samrådets boligselskab

Formålet er at skaffe billig leje- eller fribolig til enker/enkemænd samt pensionerede medlemmer.

Tjenestemændenes Låneforening


Alle præster ansat i folkekirken som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår er berettiget til at låne.

Pensionsordning for overenskomstansatte

Se medlemsfordelene samt øvrige pensionsoplysninger. 


 

 

Tilskud til delforeninger

Hovedbestyrelsen har den 25. april 2016 vedtaget, at der kan ydes tilskud til delforeningernes aktiviteter efter ansøgning. 

Alle blanketter og skemaer

Overalt på hjemmesiden henviser vi til relevante skemaer og blanketter. Her finder du dem samlet.