Indmeldelse og kontingent

Indmeldelse:
Præsteforeningen organiserer præster i den danske folkekirke samt cand. theoler, som ikke er omfattet af en anden organisations forhandlingsret. Endvidere organiserer foreningen også stud. theoler.
For at blive medlem udfyldes indmeldelsesblanketten, som findes i kolonnen til højre. Den udfyldte blanket mailes til ddp@praesteforening.dk eller postes til adressen: Præsteforeningen, Linnésgade 25, 4, 1361 København K 

Det koster det i 2018:

 • Medlemmer ansat i lønramme 16-21 - samt medlemmer i samme indtægtsklasse betaler årligt 5.520 kroner. 
   
 • Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 1-3 - betaler årligt 5.520 kroner. 
   
 • Medlemmer ansat i lønramme 29 og derover - samt medlemmer i samme indtægtsklasse betaler årligt 6.120 kroner.
   
 • Medlemmer ansat i løngruppe 1, trin 4 samt løngruppe 2 og løngruppe 3 - betaler årligt 6.120 kroner.
   
 • Ledige cand.theoler betaler kvartalsvis 450 kroner. Årligt 1.800 kroner. 
   
 • Privatansatte cand. theoler der er medlem af en anden organisation (undtagen DM) - betaler kvartalsvis 700 kroner (årligt 2.800 kroner).
   
 • Stud.theoler kan tegne medlemskab ved dokumentation fra universitetet og fra Pastoralseminariet til 100 kr. årligt.
   
 • Medlemmer der er gået på pension betaler kvartalsvis 225 kr. - årligt 900 kr. - medlemmet skal selv oplyse til sekretariatet, når de går på pension, hvorefter kontingentet tilrettes ved førstkommende opkrævning.
   
 • Kvoteansatte under 50% betaler årligt 3.900 kroner.
   
 • Særlige grupper - spørg sekretariatet.

Kontingentet kan fratrækkes med op til 6.000 kr. årligt i den skattepligtige indkomst.

Herudover betales af alle aktive, der betaler månedskontingent, 1.380 kr. årligt i en gruppelivsordning med kritisk sygdom

Ikke-medlemmer kan tegne abonnement på Præsteforeningens Blad. Det koster 1.570 kroner årligt.

 

 

Bliv medlem


Du kan også printe indmeldelsesblanketten ud og sende den til os med almindelig post eller scanne det udfyldte dokument og vedhæfte den på en mail til ddp@praesteforening.dk.

 

Blanketter