Præsteforeningens Blad

"Præsteforeningens Blad er jo uundværligt, ikke bare som fagblad, men også i den teologiske og kirkelige debat i Danmark"
 (Formanden for lærerrådet
ved en af de teologiske uddannelsesinstitutioner)

Præsteforeningens Blad udkommer hver uge i et oplag på næsten 4.000 eksemplarer. Dog udkommer bladet kun i lige uger i juli og august måned. Bladet indeholder artikler om den nyeste og den klassiske teologi, prædikenvejledning, anmeldelser af de væsentligste bøger på området, debat, arrangementsmeddelelser, fagpolitiske artikler samt stillingsopslag. 

Bladet tilsendes gratis medlemmer af Præsteforeningen.

Artikler, debatindlæg og arrangementsmeddelelser (uge til uge) sendes på mail til redaktøren. 

ISSN 0106-6218

LÆS BLADET DIREKTE I iPHONE, iPAD ELLER e-LÆSER: DOWNLOAD BLADET SOM PDF-FIL OG BRUG F.EKS. iBOOKS NAVIGERINGS-FACILITETER TIL AT BLADRE FRA SIDE TIL SIDE

Skriv i bladet

Redaktør: Jakob Brønnum
Linnesgade 25,4, 1361, København K
Tlf. 53 60 84 96, red@praesteforening.dk

Anmeldereksemplarer
sendes til Præsteforeningens Blad, Strandbygaard Grafisk, Trykkerivej 2, 6900 Skjern 

Annoncér i bladet

Priser, formater, frister
Linnesgade 25,4, 1361, København K
ddp@praesteforening.dk
 

De seneste blade   
Her kan man se
de seneste blade