Præsteforeningens Blad 1997-2017

Stoffet er ordnet under følgende hovedrubrikker:

ARTIKLER
Artikler mærket med * ligger i en udvidet udgave på Præsteforeningens hjemmeside under Teologiske Ressourcer
Adamsen, Johannes: Forvaltningsteologi 621/04
Agersnap, Anne og Johansen, Kirstine Helboe: Forpligtelsen til at tale – om prædikener osm kristendoms- og samfundsfortolkning i dag 1185, 1210/17
Agger, Gunhild: Myter, kristendom og krimi 598/08
Ahlefeldt-Laurvig, Mette Maria: En frugtsommelig drue 676/17
Andersen, Anders Thyrring: Gud er et sprog der har vist sig at kunne bruges 1059, 1089, 1112, 1136, 1165/16
Andersen, Anne Katrine Bjørn: Den tredimensionelle præst 738/04
Andersen, Birte: En luthersk Maria? 706/17
Andersen, Børge Haahr: En kjærlighet med rom for alle? 74/03
Andersen, Børge Haahr: Problemer med Skriften og læren 657/97
Andersen, Børge Haahr: Som katten om den varme grød 709/10
Andersen, Christian: Øieblikket – og det ekko, det gav 82/00
Andersen, Erling og Lindhardt, Mogens: Lokal ledelse – hvorfor og hvordan? 954/05
Andersen, Erling: Provstier på vej 210/06
Andersen, Erling: Skal provsten også være præst? 271/10
Andersen, Hans Christian: Forhandlings-systemet og Præsteforeningens rolle 1007/98
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Præstens prædiken og tilhørerens lydhørhed 498/00
Andersen, Poul E.: En globaliseret folkekirke? 546/01
Andersen, Poul E.: Et kultur-møde 1070/99
Andersen, Svend: Teologistudiets retorik 125/99
Andreasen, Per Bucholdt: Den digitale revolution i præstelivet 475/04
Andreassen, Carsten: Meditationspraksis hos Martin Luther og Ignatius af Loyola 690/05
Arendt, Bent: Arbejdsvejledning som af grænset funktion 438/99
Arffmann, Leif: Begravelsens elementer 299, 331/11
Arffmann, Leif: Embedsteologien set fra provstens synsvinkel – mellem menighedsliv og personaleadministration 452/09
Arffmann, Leif: Provsten som leder på det folkekirkelige lokale niveau – medspiller eller monster? 242 /04
Arnbak, Paul Chr: Mellemrum 503/04
Arndal, Steffen: Verdensrum, bevidsthedsrum og kirkerum i Brorsons salmer 410/00
Asmussen, Kevin Ocksen: Sandbecks forsoningsteologi 954/12
Augustin: Filosofiske dialoger 19/00
Bach, Marianne: Arbejdsvejledning – et arbejdsredskab for kirken 82/07
Bach, Marianne: Lad i dig mig elske livet 652, 686, 713, 755/16
Bach, Marianne: Samtalevejlederuddannelse 218/01
Bach, Marianne: Sjælesorg mellem kompetence og spiritualitet 475/09
Baggesgaard, Benedikte Vejlby: Hvad er seksualitet? 508/12
Baggesgaard, Benedikte Vejlby: Intet menneskeligt skal være dig fremmed 507/12
Baggesgaard, Benedikte Vejlby: Når der lurer et øje i det høje 534/12
Bak, Jens Torkild: Udfordringer til Folkekirkens organisation 234/06
Balslev-Clausen, Peter: Danskernes toptisalmer 154/00
Balslev-Clausen, Peter: Den nødvendige salmebog 546/04
Balslev-Clausen, Peter: Salmer, forskning og undervisning 386/07
Bang-Møller, Henrik: Den eviges historiske klædebon 118/08
Bang-Møller, Henrik: Evangelium og kristendom: Sværmerisk jubel- og grundtvigianisme eller evangelisk tyngde? 802/13
Bang-Møller, Henrik: Intellektuel gnosticisme forklædt som teologi 927/16
Bang, Erik: Hvad leder vi efter? 833/11
Bechmann, Helge: Religionsteori 798/97
Berg, Kenneth: En ny sten i skoen 547/17
Berg, Signe Malene: Fra et sted i virkeligheden 412/10
Bergeon, Inger Hjuler: Mens vi venter på en afklaring af arbejdspladsvurdering for præster i folkekirken 1017/98
Bertung, Birgit: Den dialektiske svæven 390/99
Bertung, Birgit: Døden og udødeligheden 338/01
Bertung, Birgit: Kunsten at kommunikere kristendom 136/10
Bertung, Birgit: Søren Kierkegaard og fundamentalismen 850/13
Bertung, Birgit: Åbenbaring, kommunikation og menneskelighed - i Søren Kierkegaards forståelse 609/02
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: Et velafprøvet, justeret vielsesritual 128/12
Bidstrup, Ulla Morre: 1. søndag i advent 1059/09
Bidstrup, Ulla Morre: De kirkelige handlinger som orienteringsritualer 301/12
Bidstrup, Ulla Morre: De ny præster og præsteidentiteten 400/11
Bidstrup, Ulla Morre: Et præstevirke, der virker 304/09
Bidstrup, Ulla Morre: Pontoppidan, Pontoppidan og den evige kulturkamp 236/05
Bidstrup, Ulla Morre: Vielsestalen som både visdom og profeti 786, 815, 848/17
Birch, Peter: Hvor to eller tre er forsamlet i Herrens navn, er der brug for ledelse! Påtag dig rollen! 861/11
Bischoff-Mikkelsen, Lene og Bager, Annalise: Præsters arbejdsvilkår i Folkekirken 503/00
Bjerg, Svend og Lynglund, Sten: Den karnevalske prædiken 943/10
Bjerg, Svend: Fortælling 812/99
Bjerg, Svend: Godhed 782/99
Bjerg, Svend: Guds selvforsvar 31/11
Bjerg, Svend: Gudserfaring 763/99
Bjerg, Svend: Kaldstanken bag person og embede 850/02
Bjerg, Svend: Realpræsens 718/99
Bohn, Oluf: Kristus-begivenheden i går og i dag 1174/99
Bollmann, Kaj: Rasteplads for vandrere undervejs 1178/00
Bollmann, Kaj: So, what? 201/01
Bramming, Torben: Forholdet mellem stat og kirke 542/07
Bramming, Torben: Om kompetencer, professionalisme, kristent lederskab og personlighedsdyrkelsens genkomst 209/97
Bramming, Torben: Skal kirken tale eller lytte? 407/98
Brandt-Pedersen, Henrik: Den historiske Jesus 638/98
Breengaard, Carsten: Kirken og Jesus 448/00
Bregn, Kirsten: Ny løn for præster? 130/00
Brinth, Lars: Meditation og Guds Rige 890/00
Brisson, Benedikte: En underfuld tvekamp 191/98
Brisson, Benedikte: En underlig krig? 322/97
Brun, Jens: Evas advokat 690/07
Brun, Jens: Gudsbegrebet: En teologisk selfie 828/14
Brun, Jens: Gudsbevisernes genkomst? 174/05
Brun, Jens: Jesus-monoteisme hos Brorson? 650/02
Brun, Jens: Kristologiens 3. fase 863/09
Brun, Jens: Liv og dom 1182/98
Brun, Jens: Sandheden i historien 730/06
Brun, Jens: Til min hukommelse 646/99
Brun, Jens: Udkast til en Grundtvigsk Religionsteologi 770/01
Brunés, Steffen (KM): Folkekirkens ledelse - Provsten som chef 842/01
Brunés, Steffen: Personaleledelse i folkekirken, et forslag til en ny model 860/05
Brøndum, Peter: Konfirmander i cyberspace 957/06
Brønnum, Jakob: Ledelse i folkekirken 350/99
Buchwald, Tina: Kommer der mon snart kvindelige, katolske præster? 133/12
Bugge, David: Den unge seers testamente 350/05
Bundgaard, Johannes Lund: Ånd og frihed 598/03
Busk-Jensen, John: Kierkegaard sat i musik 960/13
Busk, Christina Millgaard og Locht, Charlotte: Folkekirkens fornemmelse for åbenhed 426/04
Bøggild, Jacob: Billedet, forbilledet og øjeblikket i Kierkegaards opbyggelige forfatterskab, belyst ud fra to taler om »Synderinden« 498/01
Christensen, Andreas: Og det skete – sgu! 1174/01
Christensen, Andreas: Prædiken i almindelighed og trinitatisprædiken i særdeleshed 474/03
Christensen, Anna Grethe: Konfirmations vejledning 1020/98
Christensen, Bent: Ikke vedhæftning, men henvisning 26/02
Christensen, Bent: Livsengagement og poesi 208/12
Christensen, Bent: Salmevalg i historisk og økumenisk perspektiv 270/07
Christensen, Bjarne: Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren – belyst fra dansk hold 138/03
Christensen, Bjarne: Fælleserklæringen om retfærdiggørelseslæren – en del af det 20. årh.’s kirkehistorie 162/03
*Christensen, Bjarne: Om musik og salmer 1211/15
Christensen, Flemming Baatz: Efterlysning: En søndagsprædiken, der når frem! 1058/00
Christensen, Johannes: En videnskabsmand fra kirkens højrefløj 690/00
Christensen, Jørgen Bo: Alt mit er dit 470/98
Christensen, Jørgen Bo: Arme og våben – En afvæbnende læsning 1063/07
Christensen, Jørgen Bo: Det liv vor lyst står til. – Om behov og begær hos K.E. Løgstrup 161/97
Christensen, Jørgen Bo: Dødens fremtid? Om evigt liv og teknologisk transhumanisme 196/14
Christensen, Jørgen Bo: Forureneren betaler ikke 1082, 1122/09
Christensen, Jørgen Bo: Grundtvigs horisontsammensmeltning med evangeliet 786/04
Christensen, Jørgen Bo: Habermas og skabelsen 218/04
Christensen, Jørgen Bo: Hjertets Uro 614/99
Christensen, Jørgen Bo: Josef og den stærke emergens 1050/06
Christensen, Jørgen Bo: Jørgen I. Jensen 624/10
Christensen, Jørgen Bo: Niels Henrik Gregersen 506/10
Christensen, Jørgen Bo: Næsten for godt til at være sandt 1096/11
Christensen, Jørgen Bo: Til tekstvejledningerne 1034/99
Christensen, Jørgen Bo: Vi er designet 1146/04
Christensen, Kathrine: Skole-kirke-samarbejdets selvfølgelighed i et polycentrisk samfund 574/04
Christensen, Leise m.fl.: »I anden række« prædikenvejledninger til hele anden tekstrække 1057/09
Christensen, Majbritt Breinholt: Kartoflerne lugter af jord 1024/10
Christensen, Torben Juul: Den fjerne Gud – og kirkens liv og lære 510/99
Christiansen, Helle, Bech-Hansen, Sabine og Brønnum, Jakob: Præst i Den danske Folkekirke: Embedet og arbejdet 210/05
Christiansen, Helle: Den fulde klang 194/01
Christiansen, Helle: En vinkel med to ben 420/09
Christiansen, Helle: Paulus i gudstjenesten 1050/02
Christiansen, Henrik: Det kirkelige embede 1030/97
Christiansen, Henrik: Hvad og hvor er folkekirken 558/99
Christiansen, Henrik: Højmesse uden nadverfejring? 591/97
Christiansen, Henrik: Julekrybbens historie 1092/03
Christiansen, Henrik: Kirkeretlige og pastorale reflektioner over en skifteretsafgørelse om kirkelig begravelse af en person, der ikke var medlem af folkekirken 98/03
Christiansen, Henrik: Om børns deltagelse i Nadveren 911/06
Christiansen, Henrik: Om ordination – Baggrunden for og teologien bag ritualerne af 1992 for præste- og bispevielse 860/07
Christiansen, Henrik: Om pligten til at lade børn døbe og om dåb af unge og voksne 1010/00
Christiansen, Henrik: Tradition og fornyelse 9/09
Christiansen, Marianne: Deltagelse, oprigtighed, nærvær 642/11
Christiansen, Marianne: Forsvar for den skrevne kirkebog 542/98
Christiansen, Marianne: Mishandlet (sic!) 199/01
Christiansen, Marianne: Musikken er en gave fra Gud, ikke fra mennesker 82/12
Christiansen, Marianne: Når sorgen bæres sammen 807/14
Christiansen, Marianne: Ritual og spiritualitet 26/06
Cöster, Henry: Präst i Sverige under den nya kyrkoordningen 754/02
Damgaard, Finn: Hvor peberet gror 162/06
Dammeyer, Jens: Efter postmodernismen kommer buddhismen 250/12
Damsgaard, Poul: Luther som udlægger af Den hellige Skrift 450/02
Damsgaard, Poul: Skriftens klarhed ifølge Luther 358/00
Damsgaard, Poul: Striden mellem Erasmus og Luther 1524-25 en historisk/teologisk indledning 74/99
Dandanell, Dorete: AC’s generelle krav: Højere løn og mere fri tid 1009/98
Danielsen, Iben: Biskoppen efterlyser diakoni 892/12
Davidsen, Mads: Alle tiders Shakespeare 434/16
Davidsen, Mads: Begravelsestalens psykologiske rum 820/11
Davidsen, Mads: Forkyndelse som genfortælling af virkelighed 1008/12
Davidsen, Mads: Fra lejlighedstale til prædiken 967/10
Debel-Hansen, Hans Kurt: (Post-)moderniteten og dens konsekvenser for unges identitetsdannelse og værdier 874/02
Demant, Jørgen. Embedet teologisk betragtet 106, 130/17
Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe v/Kresten Drejergaard: Confessio Augustanas (Den augsburgske Bekendelses) fordømmelser – er de bindende i dag for en evangelisk-luthersk kirke 665/07
Dickmeiss, Eskil: Mission i krise 674, 698/01
Drejergaard, Kresten: Den eskatologiske prædiken 878/99
Dreyer, Rasmus H. C.: »men hand sammenscreff selff sin Alchoran« – om Tausen og tyrkerne 867/10
Due, Bodil Rønnow: »Den glæde, der har overvundet verden…« 98/05
Due, Elmo: Den rette ængstelse og ars moriendi 489/10
Due, Elmo: Hjerte og psyke 225/97
Dyrkjøb, Jan Ulrik: En åndelig krise 1157/17
Dyremose, Charlotte: Grib chancen i religionsmødet 1036/10
Ebbesen, Klaus: – og gjorde danerne kristne 866/00
Egholm, Kåre: Nietzsche som teologisk ressource? 410/01
Ejrnæs, Bodil: Salmebogsforslagets »Bibelske salmer« 121/01
Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Om udfarende, modelagtige og modstandsdygtige læsere 33/97
Ellermann, Charlotte: Kan vi lære noget af amerikansk prædikenkunst? 712, 740/11
Engberg-Pedersen, Troels: Den nye Paulus, Luther og os 167/04
Engberg-Pedersen, Troels: Paulus – apokalyptiker og »stoiker« 26/01
Engberg-Pedersen, Troels: Prædikens sandhed 474/01
Engberg-Pedersen, Troels: Retfærdiggørelse hos Paulus 100/97
Engberg-Pedersen, Troels: Teologiens mål 802, 899/02
Engholm, Birgitte: Tid og ro. Den ny luksus. Folkekirkens tredje vej 214/15
Erbs, Paul Børge: Ind i Bibelen med Northrop Frye 554/00
Espersen, Preben: Biskoppens tilsynsfunktion 578/00
Fatum, Lone: De døbtes fremtid 815/00
Fatum, Lone: Eksegese som prædikenforberedelse: Præsten som den repræsentative læser 1086/98
Feilan, Finn: Overraskelser, provokationer og tankevækkende inspiration: Oplevelser på Iona 702/12
Feldt, Laura: Åbne spørgsmål i omkredsen af muslimsk-kristen dialog 762/00
Felter, Kirsten Donskov: Fra kald til profession 218/07
Felter, Kirsten Donskov: Hvad vil det sige at være præst? 975/16
Felter, Kirsten Donskov: Ledelse – et wicked problem 802/08
Felter, Kirsten: Ordinationen mellem ritual og kontekst 1026/06
Fischer-Møller, Peter: Psykisk arbejdsmiljø i kald og stand 258/00
Fischer-Møller: Peter: Om Præsteforeningens arbejde for flere præstestillinger/98
Fischer-Nielsen, Peter: Præstetyper i den danske folkekirke 838/10
Fledelius, Karsten: Fra stift til stift (Stiftsårbøgerne) 798/99
Fledelius, Karsten: Stiftsårbøgerne 199, 634, 700/00
Fledelius, Karsten: Stiftsårbøgerne 1996 258/97
Fleinert-Jensen, Flemming: Herren bevare din indgang og din udgang 608, 638, 666/13
Fogh, Niels Jørn m.fl.: Udtalelse om eventuel indførelse af en kirkelig velsignelse af homofile par 1010/97
Fonsbøl, Erik: Den danske Folkekirke i det 21. århundrede/03
Fonsbøl, Erik: Introducing John Shelby Spong 595/04
Friis, Aleksander Vind: Præsten skal også være leder (C3) 726/07
Frosell, Bertil A.: Kærlighed og kirkeret 122/99
Fuglsang-Damgaard, Anne: Koder, kors og kristendom: kirken som hjemsted 402/04
Fusager, Sille: Indsamling af kirkestatistik i de nordiske lande 282/14
Gade, Tove: Betyder ens teologi noget for den trøst, man kan give? 585, 606/14
Gadegaard, Anders: At tage vare på mennesker 666/97
Gadegaard, Anders: Den katolsk-lutherske fælleserklæring om retfærdiggørelsen 3/97
Garde, Kristine: Hvornår skal decorumklokken ringe? 939, 982/11
Garvin, Aase: Biskoppen som stedlig repræsentant for Kirkeministeriet som ansættelsesmyndighed 583/00
Gjesing, Lars Ole: Den Nye Aftale i teologisk perspektiv 487/08
Gjesing, Lars Ole: Homoseksualitet og kirker i Nordeuropa 648/07
Glargaard, Astrid: Prædiken og retorik 1135/09
Glebe-Møller, Jens: Når fanden er gammel går han i kloster 74/06
Glenthøj, Johannes: Josef og Maria – en syrisk vekselsang 1170/01
Grane, Leif og Wiberg, Bertil: Romerkirken og lutherdommen 210/98
Grane, Leif: Erasmus og hans tyske disciple i de tidlige reformationsår 614/98
Gravgaard, Anne-Mette: Brokirkerne i København – fortid – nutid – fremtid? 1030/99
Gregersen, Niels Henrik: 10 teser om første trosartikel 3/03
Gregersen, Niels Henrik: Apokastasis eller dobbelt udgang? 357/03
Gregersen, Niels Henrik: Den katolsk-lutherske fælleserklæring om retfærdiggørelsen 3/97
Gregersen, Niels Henrik: Floden og timeglasset: Om påskens budskab 270/13
Gregersen, Niels Henrik: Lyset i Limbo 258/03
Gregersen, Niels Henrik: Prøvelse og fristelse 938/01
Gregersen, Niels Henrik: Religion i det offentlige rum 737, 767/08
Gregersen, Niels Henrik: Tortur eller tilintetgørelse – to helvedesteorier 282/03
Gregersen, Niels Henrik: Tro som livsbekræftelse eller selvbekræftelse? 714/04
Gregersen, Nielsen Henrik: Evangeliet om Dommedag 234/03
Grevbo, Tor Johan S.: Profesjonalitet og faglighet i sjelesorgen 518/98
Grevbo, Tor Johan S.: Sjelesorg – teologi i biografisk kontekst 870/97
Grosbøll, Jakob: Præsteforeningens Blad i min redaktørtid 1984-1995 936/97
Grosbøll, Thorkild: 1. søndag i advent 2003 1116/03
*Grosbøll, Thorkild: Den nye Gud – en sten i skoen 1151/15
Grove, Peter: Subjektets tydninger – religion og gudstanke efter Schleiermacher 374/05
Grunnet, Niels Eric: Overvejelser omkring fremtidige løn- og ansættelsesvilkår 65/97
Grunnet, Niels Vincens: Det æstetiske i det religiøse stadie 1074/01
Grunnet, Niels Vincens: Kan det onde skabes? 982/99
Grunnet, Niels Vincens: Kunst – skabelse eller fiktion? 105/09
Grønborg, Jan: Tegnhandlinger i gudstjenesten 37/08
Grønkjær, Niels: Bevægelsens, handlingens, livets Gud 905/12
*Grønkjær, Niels: Den nye Gud – en sten i skoen 1153/15
Grønlykke, Peter: Humanismens krise – og antihumanismen 5/06
Grønlykke, Peter: Kritik og opbyggelighed 726/98
Gudbergsen, Thomas: Det guddommelige du og det personlige jeg 192/13
Gudbergsen, Thomas: Salme 23 847/15
Gudbergsen, Thomas: Skriften kærligheden og Gud 179/12
Gudmand-Høyer, Torben: Gymnadenia 494/98
Götke, Povl: Den ukirkelige kristendom – folkekirken mellem individ og fællesskab 1206/98
Gaarden, Marianne: Den emergerende prædiken 634, 680, 716, 760, 878/15
Gaarden, Marianne: Tendenser i nyere amerikansk homiletik »Don’t tell them – show them« 146/07
Hallbäck, Geert: Eksegesens vilkår i 90’erne 270/97
Hallbäck, Geert: Hvad er en tekst – og hvad er en kanonisk tekst? 786/00
Hansen, Heine: Den professionelle kirke og de ulønnede medarbejdere 1177/14
Hansen, Jakup Reinert: Færøsk kirkesprog 614/07
Hansen, Line Bjørn m.fl.: Sorggrupper i folkekirken 801/14
Hansen, Martin A.: Bispebjerg Hospital 31. Maj Efm. 62/00
Hansen, Mogens m.fl.: Post illa – der er altid noget at komme efter 1009/07
Hanssen, Jørgen: Den digitale udfordring 610/06
*Han