Her er du:

Bøger fra Præsteforeningens forlag

Alle Præsteforeningens bøger kan købes i boghandelen. Medlemmer af Præsteforeningen køber bøgerne med rabat ved forudbetaling på check eller giro, hvor man skal angive, at det er girokort-type 01, der betales. Gironummeret er 649-6350 


Povl Götke (red.):

Kald, kunst og Karnov
– aspekter af den lutherske reformations virkningshistorie

144 sider, medlemspris 125,- inkl. forsendelse. Pris i boghandlen 156,25.
Prisen er gældende ved forudbetaling.

Dorthe Jørgensen: Kaldet
Peter Thyssen: Kunsten
Uffe Østergård: Karnov
Anne Jøker: Folkekirken og styring i den offentlige sektor

Bogen har et sammenfattende og perspektiverende forord af Povl Götke. 


Kirsten Nielsen:

Det Gamle Testamente på prædikestolen
Udvalgte prædikener

UDSOLGT

200 sider, medlemspris 198,- inkl. forsendelse. Pris i boghandlen 247,50.
Prisen er gældende ved forudbetaling.

»Kirsten Nielsen løfter Det Gamle Testamente ud af fakultetets videnskabelige detailstudie og ind i kirken og i et sprog, der giver de gamle ord eksistentiel dimension og dybde.

Her er ikke tale om professoral selvfølelse med underforstået, særlig forbindelse til de hellige skrifter, men her er prædikener, som med udgangspunkt i Det Gamle Testamente formulerer gedigen kristendom«.

          Kristian Østergaard i Kristeligt Dagblad 


TEOLOGISK STAT  Kirkelig håndbog 2009

UDSALGSPRIS: 250 kr. + 110 kr. i forsendelse
- dog uden adgang til den elektroniske udgave.
Prisen er gældende ved forudbetaling.

1523 sider. Pris 1.595 kr. inkl. forsendelse.
Med adgang til den elektroniske udgave.
Prisen er gældende ved forudbetaling.
 

10. udgave af den uundværlige guide til alt og alle i folkekirken. Opslagsværket er i bogform som hidtil, men som noget nyt er der adgang til bogens oplysninger via hjemmesiden for de, der køber bogen.
Teologisk Stat rummer en fortegnelse over folkekirkens præsteembeder, opført stifts- og kirkevis. Desuden rummer den biografier over alle nulevende folkekirkepræster og teologiske kandidater. 

Køb af bog og netadgang giver licens til én bruger.

Fra 1. januar 2013 opdateres sognedelen ikke længere.


TEOLOGISK STAT  Kirkelig håndbog 2004 (INKL. CD-ROM)
TEOLOGISK STAT  Kirkelig håndbog 1989 og 1994

UDSALGSPRIS: 100 kr. pr. stk. + 110 kr. i forsendelse (Danmark), 
(ved 3 bøger er forsendelsen 140 kr.)
.
Prisen er gældende ved forudbetaling. 

En uundværlige guide til alt og alle i folkekirken. Med embedsbeskrivelser, biografier over alle nulevende danske teologer.  


 • Einar Fog-Nielsen:

At sige verden ret farvel - En analyse af prædikener ved 927 begravelser

132 sider,  medlemspris 158,- inkl. forsendelse. Pris i boghandelen 197,50.
Prisen er gældende ved forudbetaling.

2. oplag

"Det er ganske enkelt et værdifuldt
stykke pionérarbejde, der her foreligger."
                Ulla Morre Bidstrup i Prf. Bl. 2007/12

Hvad siger danske præster ved begravelser? Einar Fog-Nielsen, der er sognepræst i Faaborg-Diernæs, har spurgt. 500 præster har lånt ham de to seneste begravelsestaler (med salmevalg), og han har lavet et teologisk tværsnit af hvad der blev prædiket ved begravelser i Danmark den uge! Og en analyse af salmevalget. Det er blevet til en perspektivrig bog. En bog, der vil give inspiration til enhver præst, der skal holde en begravelsestale. 


Gerhard Pedersen og Erik Ågård:

Salmer til kirkeåret - Forslag til salmevalg ved kirkeårets gudstjenester

193 sider, medlemspris 195,- inkl. forsendelse. Pris i boghandlen 243,75.
Prisen er gældende ved forudbetaling.

Gerhard Pedersen og Erik Ågård har lavet forslaget til salmevalg i DDS. I bogen kommenterer de det, dels liturgisk, dels teologisk ved inddragelse af de tre læsninger fra begge tekstrækker.  Det er en af de bøger, der ligger på præstens skrivebord. Bogen har også et afsnit om gudstjenestens salmer i historisk belysning og et kapitel om salmevalg ved begravelse og bisættelse. 

 


Arbejdet med konfirmander

153 sider, medlemspris 175,- inkl. forsendelse. Pris i boghandlen 218,75.
Prisen er gældende ved forudbetaling.

Ti teologiske essays med erfaringer, reflektioner og idéer - inspiration til arbejdet med konfirmander. Helle Poulsen: Den tolvårige Jesus - Pubertet og kristendom; Søren Hermansen og Per Jensen: "Mariehøns" - Erfaringer fra en konfirmandlejr; Claus Henry Olsen: Hvordan man overlever som konfirmandlærer; Jette Dahl: Den menneskelige og personlige udfordring; Karin Friis Plum: Dagens hemmelighed; Signe Voldby: At formidle kristendom til unge mennesker; Søren Hermansen og Per Jensen: At være et ekko; Helle Viuf: Tid til besindelse - nye veje i konfirmandarbejdet; Bodil Olesen: Den dybe sammenhæng; Johs Kühle: Kompetencegivende konfirmandundervisning.

Bogen er resultat af en teologisk essaykonkurrence i Præsteforeningens Blad, hvor tre af bidragene har været trykt. 


Udfordringer til folkekirken

144 sider, medlemspris 175,- inkl. forsendelse. Pris i boghandlen 218,75.
Prisen er gældende ved forudbetaling.

Tolv teologiske essays med udfordringer til folkekirkens forkyndelse, dialog og til kirken som kirke. Anne Fuglsang-Damgaard: Koder, kors og kristendom: kirken som hjemsted; Lars Peter Melchiorsen: Ændrede vilkår for gudstjenesten; Bjarne Markussen: Tomhed og længsel i senmoderniteten som udfordring til kirken; Christina Milgaard Busk og Charlotte Locht: Folkekirkens fornemmelse for åbenhed: Jette Dahl: Det moderne menneskes eksistentielle og religiøse erfaringer: Hvor står kirken?; Erik Bastian Bock: Til forsvar for statskirken; Bente Holm Viuf: Menighed mellem Djævel og Gud - Kirkens rolle som "vejviser" for børn og unge i tidens samfund; Birgit Madsen: Religionsmødet med islam og islams integration i det danske samfund; Steen Skovsgaard: Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?; Anders Kjærsig: Homiletisk identitet - om autoritet i en autoritetstømt verden; Jette Holm: Nødvendigheden af en helligåndsteologi; Bjarne Markussen: "Blomstre skal da Guds rige".

Bogen er resultat af en teologisk essaykonkurrence i Præsteforeningens Blad, hvor tre af bidragene har været trykt. 


Vejledning vedrørende Præsteansættelse

32 sider, medlemspris inkl. forsendelse 35 kr. Pris i boghandelen 43,75.
Prisen er gældende ved forudbetaling.

En praktisk håndbog i procedurerne omkring ansættelse af sognets nye præst. Hvad skal der gøres og hvordan griber vi det an? Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen.  


... stenen var væltet fra. En prædikensamling

107 sider. Medlemspris 100,- inkl. forsendelse. UDSALGSPRIS: 45 KR. inkl. forsendelse.

Prisen er gældende ved forudbetaling.

24 kvindelige prædikanter, her i blandt Sanne Thøisen, Sabine S. Bech-Hansen, Margrethe Auken, Vita Andreasen, Jette Marie Nielsen, Marianne Christiansen, Kirsten Nielsen. Udgivet af Præsteforeningerns kvindeudvalg 1994 i anledning af Nordisk Forum med temaet Kvinders liv og arbejde, glæde og frihed. 

 


Præsteforeningens kalender

Præsteforeningen udgiver hvert år en praktisk kalender i A4-format, lige til at stikke ned i tasken (og finde med det samme igen).

Medlemmer af Præsteforeningen får hvert år i juni næste års kalender gratis tilsendt. Ekstra eksemplarer kan som medlem af foreningen købes for 50,- kr. Pris for ikke medlemmer er 75,- kr. pr. stk. + porto.