Teologiske ressourcer

LÆSEVEJLEDNING: Gå ind under et af temaerne i oversigten til højre (F. eks. Arbejdet med Gudstjenesten). Herefter vil en række under-emner folde sig ud i spalten til venstre, efterhånden som man klikker på dem (f. eks. fire emner under Arbejdet med Gudstjenesten). På den måde kan man skaffe sig foreløbigt overblik over næsten 50 teologiske emner og felter. Ikke alle emner og underemner er fuldt opbyggede og der kommer nye til

De teologiske ressourcer
på Præsteforeningens hjemmeside er ordnet tematisk under en række hovedgrupper (som har en lang række undergrupper). De fleste bidrag stammer fra Præsteforeningens Blad, nogle er fra Præsteforeningens blog. Desuden ligger artikler, som ikke har været offentliggjort andetsteds og klassiske, teologiske hovedværker. 

  • ALT KAN DOWNLOADES I PDF (til stor læseskærm) OG EPUB (til både stor og lille skærm, fuldt søgbar) OG LÆSES DIREKTE I COMPUTEREN, iPHONE, SMARTPHONE, iPAD ELLER eLÆSER.

 

Prædikenvejledninger

Prædikenvejledningerne fra Præsteforeningens Blad kan læses on-line den fredag, bladet udkommer. De indgår i en stor samling inspiration og reflektion på højt niveau til alle årets gudstjenestedage. Se også de tematiske gudstjenestevejledninger, der giver forslag til alternative gudstjenester året igennem. 

Prædikenvejledningerne er en teologisk genre med en tradition på mere end 70 år og en aktualitet, som bekræftes uge for uge. I tidens løb har et rigt udvalg af danske universitetsteologer og præstegårdsteologer bidraget til den. Enkelte af dem kan læses sammen med de nyeste bidrag, der repræsenterer et fuldstændigt spektrum af danske kirkeliv.