Her er du: » Vi mener

Det mener Præsteforeningen om

Herunder finder du hovedbestyrelsens arbejdsplan og politik på forskellige områder samt de seneste høringssvar og andre officielle dokumenter, hvor Præsteforeningen tager stilling.


 

Høringssvar

 

2018


 

 
 

2017

Høringssvar vedrørende høring over udkast til forslag til lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

(Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte indsatte). 


 

 
 


 

 
 

2016

Høringssvar vedrørende udkast til diæter m.v.

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om diæter m.v til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger. 
 

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af straffeloven m.v.

Høringssvar vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. 
 

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Høringssvar vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven. 
 
 

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om røgfrie miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Høringssvar vedrørende høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om røgfrie miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 
 

Høringssvar vedrørende betænkning 1560/2016

Præsteforeningens høringssvar vedrørende høring over betænkning nr. 1560/2016 om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i f